وبلاگ مسعود براتی

این وبلاگ برای نمایش نوشته‌ها، مطالب مطالعه شده که مناسب است دیگران هم ببینند و کارهای دیگری که الان مشخص نیست ایجاد شده است. لذا مطالب و پیوندها قابل استفاده هستند.

پیوندهای روزانه
پیوندها

۱ مطلب با موضوع «نظام سلطه :: صفات نظام سلطه» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

جواهر لعل نهرو در نگاهی به تاریخ جهان می نویسد:

قدرت های امپریالیستی روش خاص دارند که حتی موقعی که به غارت می پردازند درباره حسن نیست خود اطمینان موکد می دهند و حتی هنگامی که مشغول کشتار هستند تقدس و پاکی خود را اعلام می دارند.

ج 2. ص 896

  • مسعود براتی